KVA SÄIR DI

Kva säir di je en bok åp närpes. Hon je åp 80 sidår å innehaldär närman tusan ol å uttryck åp närpes. Hon je fremst laga fö ti jälp ut helsingfåscharen så di itt ska va såm opphengd å nierhleft tå di kåmbär ti Niesby.

Föscht upplagon je hlutsälja. Aron upplagon har itt me se nain CD såm e va förr, så on je nalete bilian.