DÅNARINPLAGG

Tå et ska spiel Pärelabarin je bra ti ha åfisiella dånarluvon. (Fast he gar no me kva luv såm helst.)

Åp Dånarblusin star e He je jag såm je DÅNARIN.

Åp He je skryft-blusin star e He je skryft aschidon roåin.

(Håx ti meddäil storläitjin.)