Dataskyddspolicy

Denna policy förklarar hur Kåtong Lav Records Kb behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du som konsument har, i enlighet med EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR). Kåtong Lav Records Kb är ansvarig för all behandling av personuppgifter inom verksamheten.

Vilka personuppgifter behandlas

Kåtong Lav Records Kb behandlar personuppgifter som du direkt eller indirekt förmedlar när du tar kontakt med oss, köper produkt eller tjänst av oss eller besöker vår webbplats eller webbshop. Största delen av personuppgifter som behandlas av Kåtong Lav Records Kb är person- och kontaktinformation såsom namn, adress, e-post och telefonnummer. Andra uppgifter som kan behandlas är agerande med Kåtong Lav Records Kb på sociala medier och webbplatsen samt uppgifter i samband med rekrytering och/eller anställning. IP-adress, enhetsinformation, plattform, språkinställning, geografisk och demografisk positionering kan också behandlas. Uppgifter om hur webbplatsen används samlas in genom cookies, se vår cookiepolicy för mera information.

Vad används personuppgifterna till

Kåtong Lav Records Kb behandlar personuppgifter för att upprätthålla kundförhållanden och sköta kontakt till exempel vid förfrågningar, leverera tjänst och produkt samt följa lagstiftning. Uppgifter kan även behandlas i marknadsförings-, försäljnings- och statistiksyfte, bland annat för att granska och utveckla verksamheten.

Alla personuppgifter som behandlas av Kåtong Lav Records Kb följer något eller några av ovanstående syften. Behandlingen ska även ha rättslig grund, t.ex samtycke eller avtal. Endast personuppgifter som behövs för ett syfte ska behandlas.

Cookies

Vad är kakor

En kaka eller cookie är en textfil som skickas mellan webbläsare och webbserver. I filen sparas en liten mängd data t.ex. om vad du gör på webbplatsen. När du sedan besöker webbplatsen nästa gång kan webbläsaren komma ihåg vad du gjorde förra gången. Kakor är inte skadliga för din dator. Filerna är små och begränsade gällande hur mycket information som får sparas, således påverkar inte kakor datorns lagringsutrymme märkbart.

Varför används kakor

Kåtong Lav Records Kb använder sig av kakor för att erbjuda en bättre anpassad användarupplevelse genom identifiering av besökare och analys av trafik på webbplatsen. Våra kakor lagrar inte personligt identifierbar information om besökaren som t.ex. namn eller e-post.

Hur du kan kontrollera användning av kakor

Du kan kontrollera kakor via webbläsarens inställningar. Att stänga av kakor rekommenderas inte eftersom att det försämrar användarupplevelsen på webbplatsen och kan göra att innehåll inte visas. Vill du ta bort kakor som har sparats på din dator kan du gå in på din dators webbläsare och radera kakor i inställningarna. Om du raderar kakor kommer webbplatser du besökt inte ihåg tidigare inställningar och innehållet anpassas inte för dig.

Vem delas personuppgifterna med

Kåtong Lav Records Kb kan komma att dela personuppgifter med utvalda tredje parter under kontrollerade former så att uppgifterna hanteras säkert. Dessa tredje parter kan vara leverantörer eller myndigheter som delges uppgifter för att upprätthålla Kåtong Lav Records Kbs verksamhet eller på grund av lagliga skyldigheter. Uppgifter säljs inte och delas inte heller utan grund.

Var behandlas personuppgifterna

Kåtong Lav Records Kb behandlar endast personuppgifter inom EU/EES.

Hur länge sparas personuppgifterna

Kåtong Lav Records Kb sparar endast personuppgifter så länge som de behövs för att uppfylla våra åtaganden mot dig och så länge som uppgifterna behöver sparas enligt lagringstider och andra lagstadgade syften, såsom bokföring.

Hur skyddas personuppgifterna

Kåtong Lav Records Kb skyddar personuppgifter genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Till exempel begränsas åtkomst genom inloggning så att endast behöriga har tillgång till uppgifterna och vid behov används kryptering. Personuppgifterna lagras i ett säkert operativsystem med virus/malwareskyddsprogram bakom brandvägg. Skyddsnivån motsvaras av uppgifternas känslighet och behandlingens risk.

Rättigheter

I enlighet med EU:s dataskyddsförordning har du rätt att få tillgång till personuppgifter som Kåtong Lav Records Kb behandlar om dig och möjlighet att rätta till dessa uppgifter om de är felaktiga. Du har även rätt att begära att bli raderad ur våra system om uppgifterna inte längre behövs i det syfte de blev insamlade. I vissa fall kan dock lagstiftning kräva att uppgifter finns kvar, till exempel i bokförings eller skattesyfte, då kan uppgifterna begränsas så att de endast är tillgängliga för dessa ändamål. Om uppgifter behandlas med ditt samtycke som grund, har du rätt att återkalla samtycket. Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot lagen, har du rätt att lämna klagomål till behörig tillsynsmyndighet. Se kontakt nedan för ärenden gällande vår behandling av dina personuppgifter.

Kontakt

Frågor angående Kåtong Lav Records Kbs personuppgiftsbehandling riktas till:

Registeransvarige
Kåtong Lav Records Kb Ab
Tel. 040 086 2482
E-post: info@niesbycity.fi
Postadress:
Ängskullsvägen 20
64200 Närpes
Finland