KÅTONG LAIV 2021

Nu ska e val na räidit å skryft! He ska val KÅTONG LAIV infö in rekti publik me levanst fålk! Åp sien har vi Lasse å Andäsch å e band.

Lasseas sjongär dialektbetan sin – både ny å gambäl.  Sombäl sjongär vi allihop såm allsång, å milan kvarven ätt såm anna jöcklas. Nalete såm i När-TV i voårascht elå na titoåt. Elå värr.

He val itt nain paus å så gåtar vi siti nalete gliest så itt e val na probliem me kåroåna baket. Vi tar bare in en viss mengd fålk så itt di ska behyöv knid oppet kvarar. Å he je itt sembär ti ha oåp strettlappin.

Hitje je föreställningan, åtminstone ti buri mie:

Vridin (Närpes teater) 14.7 å 16.7 kl. 19.00

Kilin i Sideby 18.7 kl. 19.00

Åminne i Malax 22.7 kl. 19.00.

Biljettprise je 23 € fö tådde stor å 12 € fö boånen (7 ti 12 oår). He jelldär alltså vör inganjin, å åm e finns rume.

Vill man va siekär åp ti hlipp in så tjyöpär man biljettin åp förhand froån Netticket, å tå je e nalete bilian: 20 € å 10 €.

Boånän ynjy 7 oår såm man har i famnin je gratis.

https://www.netticket.fi/katong-laiv-med-lasse-och-anders