84 EXTRA KOTH Åt PÄRELABARIN

Andäsch å Lina Täir a laga 84 ny koth såm lagar Pärelabarin fyr ny. Tu gåtar altså ha sjölva spele furi e lyönas ti tjyöp extra kothän.