PÄRELÄBARIN

Hitje je spele uvi all spiel. Spiel Pärelabarin å sedan döj. Vädän val aldri na mäir e samm.

Bare et väit kvann Spelgåbbliden å Blandbytton jie så gar e betär, men annåsch kan e bjier ti butkon i Kaohajåki. Fast tu hlippär tan mesamm åm et a vuri ti Takana furi.

Va berädd åp ti siti ynjy bole elå sta me höve i tjylskoåpe medan di ar spelar. Fast dånarin behyövär it jier a. 

Åm e kåmbär in in julbåck nier är såm it har mie Pärelabarin – lag ut an mesamm.

Nyhäit: He gaar ti beställ 84 extra koth så val spele såm nytt!

Lämna ett svar