Header image header image 2  
He je räidit ti tal närpes

 
 
TÅLSCHE TALAR DI TÄICHE:

En splitny bok åp 200 sidår, såm je en fothschettning åp KVA SÄIR DI. Hon innehaldär öväschettningan, textän ti all Lasseas betan, å uvi 3300 ol å uttryck åp närpes.

 

Speilplan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


Hitje kan et tjyöp

product image 1
Tålsche talar di täische
Lies mäir schenn >

product image 1
84 extra koth
Lies mäir schenn >

product image 1
Dånarinplagg
Lies mäir schenn >

product image 1
Spele Pärelabarin
Lies mäir schenn >

product image 1
CD Niesby City å sombäl ar.
Lies mäir schenn >

product image 2
  Bok + CD Kva säir di
Lies mäir schenn >

product image 2
CD Elis....
Lies mäir schen >