Header image header image 2  
He je räidit ti tal närpes

 
 
PÄRELÄBARIN:

Hitje je spele uvi all spiel. Spiel Pärelabarin å sedan döj. Vädän val aldri na mäir e samm.

Bare et väit kvann Spelgåbbliden å Blandbytton jie så gar e betär, men annåsch kan e bjier ti butkon i Kaohajåki. Fast tu hlippär tan mesamm åm et a vuri ti Takana furi.

Va berädd åp ti siti ynjy bole elå sta me höve i tjylskoåpe medan di ar spelar. Fast dånarin behyövär it jier a.

Åm e kåmbär in in julbåck nier är såm it har mie Pärelabarin – lag ut an mesamm.

Nyhäit: He gaar ti beställ 84 extra koth så val spele såm nytt!

 

Speilplan

 

 

 
 
 


Hitje kan et tjyöp

product image 1
Tålsche talar di täische
Lies mäir schenn >

product image 1
84 extra koth
Lies mäir schenn >

product image 1
Dånarinplagg
Lies mäir schenn >

product image 1
Spele Pärelabarin
Lies mäir schenn >

product image 1
CD Niesby City å sombäl ar.
Lies mäir schenn >

product image 2
  Bok + CD Kva säir di
Lies mäir schenn >

product image 2
CD Elis....
Lies mäir schen >