Header image header image 2  
He je räidit ti tal närpes

 
 

Priser inkl. moms:

Kva säir di bok + CD
23 €

Niesby city å sombäl ar CD
17 €

Elis...? CD
Slutsåld

Pärelabarin spele
Slutsåld

Tålsche talar di täische
30 €

Extra koth ti Pärelabarin
10 €

Dånarluvon
12 €

Dånarblusin (S,M,L,XL,XXL)
10 €

He je skryft-blusin (S,M,L,XL,XXL)
10 €

Frakt tillkommer enligt postens tariffer.

Beställningsformulär

Namn:
E-post:

Jag beställer följande:

Kva säir di: st.
Niesby city CD: st.
Tålsche talar di täische: st.
Extra koth ti Pärelabarin: st.
Dånarluvon: st.
Dånarblusin: st.
He je skryft-blusin: st.

Fyll i blusstorläikan i meddelanderuton.

 

   
 
 


Hitje kan et tjyöp

product image 1
Tålsche talar di täische
Lies mäir schenn >

product image 1
84 extra koth
Lies mäir schenn >

product image 1
Dånarinplagg
Lies mäir schenn >

product image 1
Spele Pärelabarin
Lies mäir schenn >

product image 1
CD Niesby City å sombäl ar.
Lies mäir schenn >

product image 2
  Bok + CD Kva säir di
Lies mäir schenn >

product image 2
CD Elis....
Lies mäir schen >